Son Nguyen

Bùi Viện - Quận 1

Đường Bùi Viện là một tuyến đường tại Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh. Đây là tuyến đường vui chơi về đêm nổi tiếng của thành phố với nhiều quán bar và quán bia nhỏ lề đường, nơi kinh doanh các mặt hàng, dịch vụ du lịch.

Bùi Viện - Quận 1

No comments