Son Nguyen

 Lặn ngắm san hô Hòn Mun - Nha Trang ...
 Cầu Bến Thủy - Nghệ An
 Nhà của Bác - Nghệ An ...