Son Nguyen

 Hồn Hôn - Bãi Trước Vũng Tàu ...
 Trên đinh tòa nhà cao nhất Việt Nam - Landmark 81