Son Nguyen

 Cột Hải Đăng - Vũng Tàu lần thứ 2 ...
 Cầu Thủ Thiêm 2 ...