Son Nguyen

Bến Bạch Đằng

 Bến Bạch Đằng ...

Bến Bạch Đằng là một bến cảng nổi tiếng ở ngay trung tâm thành phố và có góc nhìn nhìn thẳng ra sông Sài Gòn.
Bến Bạch Đằng


Bến Bạch Đằng

No comments