Son Nguyen

 Chợ nổi Cái Răng - Cần Thơ...
 Anh về Miền Tây thăm em ... (Cồn Thới Sơn - Mỹ Tho - Tiền Giang)