Son Nguyen

 Vệt nắng cuối trời - Vinpearl Phú Quốc.