Son Nguyen

 Một ngày trở lại Royal City sau nhiều năm ngồi và làm việc tại đây ...
 Sau rất nhiều năm mới có dịp được ra trước sân Lăng Bác ...
 Một ngày sau nhiều năm quay trở lại Hoàng Thành Thăng Long sau mùa kỷ yếu năm đó. Hoành Thành Thằng Long
Lâu lâu mới lại được lái con siêu xe loanh quanh những hàng cây xanh mát ...
 Một thời sinh viên đã qua ...