Son Nguyen

 Năm nay tôi 28 tuổi, cũng chuẩn bị bước sang ngưỡng cửa đầu 3 đến nơi. Ngoảnh mặt lại, mới hôm nào vẫn chỉ là cậu sinh viên tuổi đôi mươi, ...
 Trong những ngày dich dã căng thằng tại Thủ Đô, hôm nay trời đã đổ cơn mưa giông. Một cơn mưa to kéo dài và đến bây giờ ngồi nghĩ về chuyện...
Chào một ngày mới là chuỗi mấy tiếng dài mất ngủ, không thể chợp mắt được. Chắc cũng do phần uống cốc cafe lúc chiều tối làm cả đêm không ng...