Son Nguyen

 Một thời đã qua ...
 Thoáng chút cũng đã tròn 10 năm kể từ ngày nhập trường bước vào cánh cửa đại học. Một ngày đánh giấu khá nhiều cột mốc và kỷ niệm cho những...