Son Nguyen

Nhà Thờ Lớn - Hà Nội ...
 Tàu Cát Linh - Hà Đông lần đầu được trải nghiệm ...
 Một góc Tam Đảo trên Quán Gió nhìn về khu lâu đài tráng lệ.
 Cầu Tam Đảo ..
Lần đầu tiên đặt chân lên mảnh đất Tam Đảo sau hơn chục năm sống và làm việc tại mảnh đất Hà Nội. Nhà thờ đá - Tam Đảo