Son Nguyen

Nhà thờ đá - Tam Đảo

Lần đầu tiên đặt chân lên mảnh đất Tam Đảo sau hơn chục năm sống và làm việc tại mảnh đất Hà Nội.

Nhà thờ đá - Tam Đảo
Nhà thờ đá - Tam Đảo

Nhà thờ đá - Tam Đảo


No comments