Son Nguyen

Góc Tam Đảo

 Một góc Tam Đảo trên Quán Gió nhìn về khu lâu đài tráng lệ.

Góc Tam Đảo

No comments