Son Nguyen

Chùa Thiền Lâm - Cà Mau

Chùa Thiền Lâm được xây dựng vào khoảng năm 1810, trải qua nhiều lần trùng tu, tôn tạo, kiến trúc chùa ngày nay khang trang, bề thế, chạm trổ rồng tinh xảo, với mái chùa cong mang phong cách đền chùa của người Hoa ...

Chùa Thiền Lâm - Cà Mau


No comments