Son Nguyen

Chợ Bến Thành

 Chợ Bến Thành ...

Chợ Bến Thành
Chợ Bến Thành là một ngôi chợ lớn nằm ở trung tâm thành phố. Từ một khu chợ được dựng bên bờ sông Bến Nghé vào thế kỷ 17, trải qua bao thăng trầm chợ Bến Thành đã trở thành một công trình kiên cố mang tính biểu tượng của Sài Gòn.

No comments