01 December, 2021

Nhớ ..

Nắng sài gòn có thấy nhớ gió lạnh Thủ Đô
Riêng anh thì nhớ bé cưng của mình
Miên man hướng mắt nhìn trời
Hỏi rằng nơi đó có người nhớ ta

0 comments: