18 September, 2021

18/9 - Một ngày đã từng nhớ

 Hôm nay lại là ngày 18/9 - một ngày mà suốt những năm tháng là một ngày nhớ và kỉ niệm. Thao thức cả đêm hôm trước để chờ chuẩn bị sang một ngày mới chào đón nó.

Suốt những năm tháng đã đi qua, tôi vẫn nhớ về ngày này, động lại cho tôi nhiều kỷ niệm và niềm vui. Nhưng sau tất cả bây giờ chỉ là hoài niệm mà thôi.

Hãy quên và cất gọn nó một góc của tâm hồn, hãy nghĩ về nó là một ngày vui đã từng có trong đời.

18/09 - Một ngày đã từng nhớ.

0 comments: